Starades sexcam

Denna termin (hösten 2012) är undertecknad, Peter Strömmer, utsedd av Svenska kyrkan att delta.

Jag kommer här att rapportera efter hand från Wittenberg.

Underbar känsla att fira gudstjänst i denna historiska miljö där Luther själv höll ca 2000 predikningar under 32 år!

Ganska spännande också att få sjunga Luthers psalm , redan sparkats igång i Tyskland (mer om detta, se

Ikväll startar seminarierna med professorerna Dr Sarah Hinlicky Wilson och Dr Theodor Dieter från Strasbourg – äntligen! Metoden blir att djupdyka i Luthers egna texter och sätta in dem i sitt sammanhang, för att sedan jämföra med sin egen kontext och ställa sig frågan: Vad är det specifikt lutherska för oss, olika, lutherska kyrkor i världen? Det var så kursen om Luthers liv och teologi var upplagd, vilken gavs på Ersta Sköndal högskola av Göran Agrell, Björn Skogar (och mig själv) under nio år!

Så fick, framför allt, blivande präster en möjlighet att läsa på och reflektera över sin lutherska identitet. Allvarligt var det nog för Darwin från Indonesien (se ovan) eftersom det var kallt i Christi Corpi-kapellet, bakom Stadtkirche S:t Marien, där vi hade en fin morgonbön.

Efter morgonpromenad och frukost samlas vi för gudstjänst tillsammans med församlingen i Stadtkirche S:t Marien.

Efter gudstjänsten fanns det möjlighet att se på kyrkan.

Inte minst reformationsaltartavlan med motiven dopet – nattvarden – bikten – predikan inbjöd till många teologiska diskusioner.

Man kan läsa mer om detta på: Uppsamlingsdag för tillresande.

Det är ingen konst att komma från Sverige med en flygresa på en timme och tjugo minuter.

Så här ser det ut vid Schlosskirche där Luther sägs ha spikat upp sina 95 teser mot avlatens missbruk: Denna dag ägnas åt att samla ihop gruppen och att läsa in Luthers texter inför seminarierna.

You must have an account to comment. Please register or login here!