Datingbaptist com sex dating in passaic missouri

Simple lang ang ginagawa ko kapag nagdiriwang ng kaarawan: Nagsisimba, nagdarasal (ng rosaryo), at naghahanda bilang pagsasalu-salo kasama ang mga mahal sa buhay, gf, kapamilya, at ilang kaibigan…bilang pasasalamat sa Diyos. Happy Feastday ni San Agustin (Maedad na rin siya nung na-convert, pero hindi pa huli ang lahat kahit sa maedad para mabuhay para kay Cristo. *********************************************************** Karagdagang pagbabahagi tungkol sa aking kaarawan, ipinost ko ito sa FB noong August 27, 2012 pm, nakakuha ito ng 27 likes, at isa ito sa mga status ko na naging dahilan para maisipan kong gumawa ng blog… Kaya kahit ang Pasko ng Pagsilang ng Paginoong Jesus ay hindi nila ipinagdiriwang kasi minamasama nila ito. At isa sa mga dapat ipagpasalamat ay ang araw ng pagsilang. Ang kaso, wala namang “heavenly mother” ang Panginoon para kilalanin bilang kanyang ina sa kanyang pagka-Diyos. Ina, dahil sa kanyang pagkakatawang Tao kinailangan (o mas magandang sabihin na pinili ng Diyos na kailanganin) niya ng isang ina na magbibigay sa kanya ng kalikasan ng tao.

He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.

Ipinagpapasalamat ko yun, kasi si Steve Ray (dating Baptist) at Scott Hahn (dating Presbyterian) e nasa kwarenta na yata nung na-convert sa pananampalatayang Katoliko. Ang totoo, hindi nadadagdagan ng isang taon ang tao kapag nagbi-birthday. Kung halimbawang hanggang 50 lang ang itinakda ng Diyos sa isang tao para mabuhay, sa bawat birthday niya para siyang kandilang natutunaw na unti-unting lumalapit sa araw ng kanyang kamatayan. Kaya kung halimbawang 50 years old ang itinakda ng Diyos sa amin nina Steve Ray, Scott Hahn at ako, meron lang silang sampung taon (kung nasa 40’s na nga sila nung nag-convert) to enjoy the Sacraments, especially the Holy Eucharist…ako?

Kaya kung halimbawang hanggang 50 lang ang itinakda ng Diyos sa akin at ngayon ako ay 26 na…dalawampu’t apat na taon na lang ang nalalabi para sa akin.

Pinagpapasalamat ko sa Diyos ang pamilyang pinili niya kung saan ako isinilang at naging miyembro…ang Poblete family. Ibinili nila ako ng cake, at yung bulaklak na ibinigay sa offertory e ibinigay sa akin ni Fr. Nung pag-uwi ko kasama yung gf ko, binigay ko sa nanay ko yung bulaklak…

Bukod sa araw ng pagsilang, marami pa akong ipinagpapasalamat sa Diyos. Minsan, nagbirthday ako…sa PUP-Campus Ministry ako nag-celebrate.

I mean, we’re not serious or anything, it’s just a crush, but I don’t want to take it any further if I’m not 100% certain that it’s going to be okay with God. Scripture is clear about not being yoked with unbelievers, but both Catholics and Baptists are believers, right?

You must have an account to comment. Please register or login here!