Ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

6854933580_2c8b688306_z

Maraming mga nabihag na kababaihan at kabataan ang mga Moro, kasama pa ang mga Pransiskanong prayle.

Dahil sa kakaibang tapang at pantas na pamamaraan sa paglusob, nailigtas ni Gat Uban ang mga Prayle at mga nabihag sa kamay ng mga kaaway kahit pa ang mga ito'y higit sa dami.

Isa lamang ang kwento ni Gat Uban sa mga patunay na ang problema ng bansa sa Islam ay matagal na at hindi basta maidadaan sa mapayapang pamamaraan.

Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga Moros ay umaatake noon, nangingidnap o nangunguha ng mga tao upang gawing alipin, nang-aagaw ng lupain, ari-arian at mga pagkain.

Around 1575 the Spanish started spreading Catholicism in the Philippines through the use of missionaries.

Though much of the Philippines converted, the Moros were able to retain their faith in the area that covers what is now the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Katulad ni Gat Uban at ng lahat ng mga bayaning Pilipino, pati na rin ang mga bayani ng sangkatauhan na tumututol sa mapang-alipin at masasamang pwersa sa mundo, ganapin mo rin ang sa iyong buhay ang katungkulan at obligasyon mo bilang tao na nagnanais ng mas mabuting kinabukasan para sa lahat.

Islam is the oldest recorded monotheistic religion in the Philippines.

In 1390 the Minangkabau's Prince Rajah Baguinda and his followers preached Islam on the islands.Si Gat Uban ay espesyal lamang at natatangi sapagkat nagawa niyang magwagi at talunin ang mga matatapang na mga Moros.Sa mga Eskwelahan, hindi ni itinuturo ang mga ganitong uri ng kasaysayan sapagkat natatakot ang mga pamunuan ng mga eskwelahan na gantihan sila ng mga taga-sunod ni Muhammad sapagkat obligasyon ng mga Muslim na saktan at maaaring patayin ang mga lumalaban sa kanilang paniniwala, kaya't sa takot na gantihan, ninais na lang ng mga eskwela na hindi ito ituro hindi na bale kung tama ba o nararapat ituro ang mga mahalagang kasaysayan gaya nito.Noong nilisan nila ang kanilang pamayanan dahil sa kakaibang uri ng kanilang pamumuhay, pinakitaan siya ng paghanga ng mga naroon sa kanyang nagawa.Isang tagalog na pari, Padre Tabor ang inatasan sa lugar noong panahong iyon at ginawang ganap na bayan ang kanilang pamayanan.However, A 2012 estimate by the National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) stated that there were 10.7 million Muslims, or approximately 11 percent of the total population.

You must have an account to comment. Please register or login here!